1400/8/4

10 نکته قبل از افتتاح سالن زیبایی

برای بسیاری از متخصصان صنعت زیبایی، داشتن یک سالن رویایی است. اگر مهارت‌های سبک دهی و سرمایه مورد نیاز برای شروع کسب‌وکار خود را دارید، در نیمه راه آنجا هستید. با این حال، درست مانند هر صنعت دیگری، باز کردن کسب‌وکار خود می‌تواند چالش برانگیز باشد، و وظایف و مسئولیت‌های بسیاری برای تکمیل آن وجود دارد.