آدرس و تلفن های تماس با تجهیزات آرایشگاهی فاپکو


آدرس : تهران، چهاردانگه، شهرک صنعتی چهاردانگه، ابتدای شهرک صنعتی، جنب شهر مبل مکث، بن بست یاران، پلاک ۱۰سمت شماره همره شماره ثابت

مدیریت

02166319866

09121235261

فروش ۱

02144289610

09124855180

فروش ۲

02144289611

09129244347

فروش ۳

02144289612

09129244348

فروش ۴

02144289613

09129244349

فروش 5

02144754475

09129244347