آدرس و تلفن های تماس با تجهیزات آرایشگاهی فاپکو


آدرس: تهران، چهاردانگه، شهرک صنعتی چهاردانگه، انتهای خیابان چهارم آلومینیوم کاران، پلاک 2
سمت شماره همره شماره ثابت

مدیریت

۰۹۱۲۱۲۳۵۲۶۱

۰۲۱۶۶۳۱۹۸۶۶

فروش ۱

۰۹۱۲۴۸۵۵۱۸۰

۰۲۱۴۴۲۸۹۶۱۰

فروش ۲

۰۹۱۲۹۲۴۴۳۴۷

۰۲۱۴۴۲۸۹۶۱۱

فروش ۳

۰۹۱۲۹۲۴۴۳۴۸

۰۲۱۴۴۲۸۹۶۱۲

فروش ۴

۰۹۱۲۹۲۴۴۳۴۹

۰۲۱۴۴۲۸۹۶۱۳

فروش 5

09129244347

02144754475  • * بخش های اجباری