آدرس و تلفن های تماس با تجهیزات آرایشگاهی فاپکو


آدرس: تهران، چهاردانگه، شهرک صنعتی چهاردانگه، ابتدای شهرک صنعتی، جنب شهر مبل مکث، بن بست یاران، پلاک ۱۰
سمت شماره همره شماره ثابت

مدیریت

۰۹۱۲۱۲۳۵۲۶۱

۰۲۱۶۶۳۱۹۸۶۶

فروش ۱

۰۹۱۲۴۸۵۵۱۸۰

۰۲۱۴۴۲۸۹۶۱۰

فروش ۲

۰۹۱۲۹۲۴۴۳۴۷

۰۲۱۴۴۲۸۹۶۱۱

فروش ۳

۰۹۱۲۹۲۴۴۳۴۸

۰۲۱۴۴۲۸۹۶۱۲

فروش ۴

۰۹۱۲۹۲۴۴۳۴۹

۰۲۱۴۴۲۸۹۶۱۳

فروش 5

09129244347

02144754475  • * بخش های اجباری